Kolorowy świat, czyli czym jest barwnik

Świat wokół nas mieni się kolorami. Każda rzecz stworzona przez naturę czy przez człowieka posiada jakąś barwę. Mniej lub bardziej wyrazistą. Czy zastanawiamy się czasem, czym tak naprawdę jest barwa i jakie ma dla nas znaczenie? Jakie znaczenie z praktycznego punktu widzenia mają dla nas barwy i możliwość używania kolorów w tworzeniu rzeczy?

Co to są barwniki?

zestaw barwników spożywczychBarwniki są substancjami nadającymi, jak sama nazwa mówi, barwę roślinom, zwierzętom, a także przedmiotom codziennego użytku. Substancje stosowane jako barwniki charakteryzują się zdolnością barwienia innych materiałów, a także trwałością (jest to bardzo ważny aspekt we włókiennictwie). Istnieją różne klasyfikacje barwników, w zależności jaka cecha danych substancji brana jest pod uwagę. Pomijając podział na naturalne i syntetyczne, najczęściej dzielone są ze względu na:

  • rozpuszczalność w wodzie lub jej brak
  • ze względu na budowę chemiczną
  • ze względu na wykorzystanie (spożywcze, kosmetyczne, poligraficzne)

Do czego służą barwniki?

Historia barwników jest prawie tak stara, jak historia ludzkości. Na początku stosowane były jedynie naturalne barwniki, głównie pochodzenia roślinnego, a czasami zwierzęcego. W dzisiejszych czasach stosuje się przede wszystkim barwniki syntetyczne. Największą grupę stanowią tzw. barwniki azowe.

Substancje barwiące wykorzystywane są w szeroko pojętym przemyśle, od przemysłu spożywczego, gdzie wykorzystywane są barwniki spożywcze – Ale Dobre, po przemysł włókienniczy. Ciekawostką jest, że w przemyśle spożywczym istnieje zakaz barwienia niektórych artykułów spożywczych, np. miodu czy przypraw. Użycie barwników, nie tylko spożywczych, uwarunkowane jest przez odpowiednie przepisy, które oprócz zakazów stosowania substancji barwiących, w niektórych przypadkach; określają również dawki, jakie można stosować do barwienia.

Może Ci się również spodoba